Монографію присвячено пошукові соціяльно-психологічних джерел влади. Аналізуються процеси поставання владно-підвладних стосунків у людському середовищі, обґрунтовується їхня інтерактивно-феноменологічна природа. Для фахівців у галузі соціяльної психології та суміжних дисциплін

Монографія присвячена дослідженню соціальних очікувань особистості. У роботі подано теоретико-методологічне обґрунтування та експериментальне визначення змістових параметрів соціальних очікувань особистості. Розроблено й апробовано авторський опитувальник рівня соціальних очікувань («РСО»), авторську методику визначення властивостей соціальних очікувань особистості. Здійснено кластеризацію емпіричного масиву даних методом k-середніх і визначено п’ять типів очікувань. Розроблено і реалізовано програму оптимізації розвитку та психокорекції соціальних очікувань особистості