І.Г. Губеладзе – Сільська молодь у місті: пошук ідентичності

У монографії висвітлено результати дослідження трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження внаслідок міграції до міста. Розглядаються соціально-психологічні чинники, що спонукають молодь переїжджати в місто, порівнюються особливості соціальної ідентичності сільської і міської молоді. Розкрито суть психологічних механізмів та виокремлено стадії трансформації соціальної ідентичності, показано, як ці механізми функціонують у різних соціально-демографічних групах молоді. Проаналізовано основні стратегії соціально-психологічної адаптації сільської молоді в місті та окреслено напрями і форми роботи, що має на меті як запобігання можливій дезадаптації колишнього сільського мешканця, так і подолання негативних наслідків дезадаптованості. Може становити інтерес для науковців, викладачів, психологів- практиків, аспірантів, студентів, працівників органів державної влади та всіх, хто цікавиться проблемами міграції сільської молоді, а також питаннями трансформації соціальної ідентичності, що зазвичай супроводжує цей процес.

Завантажити

Monograph_Hubeladze (1)