Чернігівський відокремлений підрозділ

Новик Людмила – Член АППУ, кандидат психологічних наук, доцент кафедри креативних індустрій та соціальних інновацій

Контакти:
E-mail: lyudmilanovik2015 ĀT gmail.com
tel.: 380930852458
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012364502207

Освіта:
Київський Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2004 р. спеціальність – психологія
кваліфікація: магістр психології, викладач психології (Диплом КВ № 25269617)

Наукові інтереси:
Розвиток суб’єктності особистості

Основні публікації:
Новик Л. М. Психологічні детермінанти становлення та розвитку суб’єктної позиції сучасного юнацтва / Л. М. Новик // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; [упоряд. Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна]. – К. : Толком, 2013. – Вип. 14. – С. 152-160.