Луганський відокремлений підрозділ

Гліченко Олена Олександрівна – Член АППУ, Асистент кафедри психології

Контакти:
E-mail: glichenko15 ĀT gmail.com
tel.: 380502274331

Освіта:
Магістр психології АН №14140696 від 31.08.2000 р. «Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка»

Наукові інтереси:
консультативні стратегії вирішення психологічних проблем особистості, корекційні технології психологічної допомоги, розвиток діалогічних умінь практичного психолога

Основні публікації:
1. Гліченко О. О. Сучасні орієнтири в системі професійної підготовки психологів-практиків / О. О. Гліченко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології» / За ред. С. Д. Максименка. Том ХІ. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 8. – К., 2014. – С. 82-90.
2.Гліченко О. О. Діалогічність консультативної взаємодії в процесі психологічної допомоги сім’ї / О. О. Гліченко // Збірник наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка / За ред. С. Д. Максименка, Г. В. Дьяконова. – Том 3. – Кіровоград : ФОП Александрова М. В., 2014. – С. 195-203.
3.Гліченко О. О. Сучасні освітні технології в системі професійної підготовки практичних психологів / О. О. Гліченко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – №6(303), жовтень, частина ІІ. – С. 235 – 243.
4.Гліченко О. О. Творчість як чинник освоєння студентами професійної діяльності психолога-консультанта / О. О. Гліченко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – №1(306), лютий, частина ІІ. – С. 51–57.
5.Гліченко О. О. Діалогічні засади професійної підготовки вчителя початкової школи / О. О. Гліченко // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої Дню початкової освіти, м. Ніжин, 19 жовтня 2018 р. / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – С. 47-50.
6.Гліченко О. О. Професійна компетентність – освітній критерій професіоналізації майбутнього психолога / О. О. Гліченко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – №8(322), листопад, частина І. – С. 81 – 88.
7. Гліченко О. О. Діалогічність консультативної взаємодії в процесі психологічної допомоги сім’ї. ІV-й Міжнародний науково-практичний семінар «Психологія діалогу і світ людини» (21 – 22 лютого 2014 р. м. Кіровоград).
8. Гліченко О. О. Сучасні орієнтири в системі професійної підготовки психологів-практиків. ІX Міжнародна науково-практична конференція “Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми” (19-21 березня 2014 м. Київ).
9. Гліченко О. О. Сучасні освітні технології в системі професійної підготовки практичних психологів / О. О. Гліченко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної системи вищої освіти України в умовах зовнішніх викликів» м. Старобільськ (20–21 жовтня 2016 р.).
10. Гліченко О. О. Творчість як чинник освоєння студентами професійної діяльності психолога-консультанта / О. О. Гліченко // Науково-практична конференція «Соціально-психологічні закономірності самовизначення особи в сучасному світі» м. Київ (3 листопада 2016 року).
Гліченко О. О. Діалогічні засади професійної підготовки вчителя початкової школи / О. 11. О. Гліченко // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» м. Ніжин (19 жовтня 2018 р.).
12. Гліченко О. О. Професійна компетентність – освітній критерій професіоналізації майбутнього психолога / О. О. Гліченко // Міжнародна науково-практична конференція ,,Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори” м. Старобільськ (15–16 листопада 2018 р.).
13. Гліченко О. О. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи» (Україна, м. Старобільськ, 14-15 квітня 2020 р.)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти» (Україна, м. Львів, 3-4 жовтня 2020 року).