Луганський відокремлений підрозділ

Назмієв Антон Олександрович – Член АППУ, Магістр “Соціальна педагогіка”, магістр “Практична психологія”, асистент кафедри психології Державного закладу “Луганський національний нуіверситет імені Тараса Шевченка”

Контакти:
E-mail: nazmiev.anton.0603 ĀT gmail.com
tel.: 380505211046
FB: https://www.facebook.com/nazm.anton/

Освіта:
ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, магістра за спеціальністью “практична психологія”, викладач психологічних дисциплін закладу вищої освіти М16№048118

Наукові інтереси:
Соціальна психологія, формування соціальної компетентності в ЗВО

Основні публікації:
1. Студентське самоврядування, як засіб реалізації патріотичного виховання студентської молоді «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Педагогічні науки №7 (296) жовтень 2015 рік частина 2, с. 127-132.
2. Фасілітація як форма реалізації соціальної компетентності студентів ВНЗ «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Педагогічні науки №3 (300) квітень 2016 рік частина 2, с. 234-240.
3. Формування соціальної компетентності крізь призму психологічних наук «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Педагогічні науки №1 (324) березень 2019 частина 2, с. 96-101
4. Мотиваційно-ціннісний компонент соціальної компетентності студентів закладів вищої освіти «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Педагогічні науки
5. Соціально-психологічна адаптація до умов вищого навчального закладу засобами студентського самоврядування Освіта та педагогічні науки, №2 (171) 2019, с.53-59
6. Науковий погляд на структуру соціальної компетентності «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи», міжнародні перспективи том 5, 25 жовтня 2019 р., с. 555-561
7. Нормативно-правова база формування соціальної компетентності у студентів закладу вищої освіти «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Педагогічні науки №1 (315) березень 2018 частина 2, с. 147-150
8. Філософський погляд на формування соціальної компетентності «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Педагогічні науки №8 (322) листопад 2018 частина 1, с.121-126
9. Сучасні наукові погляди на феномен соціальної компетентності особистості Матеріали Доповідей та повідомлень міжнародної Науково-практичної конференції (м.Ужгород, 27 вересня 2019 року), с. 71-72.
10. Сутність когнітивного компоненту соціальної компетентності студентів закладу вищої освіти Сучасна освіта-доступність, якість, визнання. Збірник наукових праць 11 міжнародної науково-методичної конференції конференції, 13-14 листопада 2019 р. Краматорськ. с. 124-126.
11. Відновлення в психологічній травмі.
Емоційний інтелект як складник резильєнтності Hard/soft skills фахівця нової генерації: Збірник за матеріалами регіональної науково-практичної конференції (27 лютого 2020 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2020. – 203-209с.