Луганський відокремлений підрозділ

Звонок Ольга Сергіївна – Член АППУ, Асистент кафедри психології

Контакти:
E-mail: helga239 ĀT gmail.com
tel.: 380508321249

Освіта:
Магістр психології АН №39699675 від 30.06.2010 р. ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Наукові інтереси:
фізичне я особистості, динаміка змін ідентичності особистості на різних вікових єтапах

Основні публікації:
1.Звонок О.С. Образ фізичного Я як чиник усвідомлення себе жінкою в період дорослості // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. – 2014. – Вип. 44. – С. 131 – 137
2.Звонок О.С. До питання співвідношення понять дорослість та зрілість у віковій психології // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». Педагогічні науки №7 (312) червень 2017. Ч. 1. – С. 185 – 192
3. Звонок О.С.Стресостійкість в акмеологічному вимірі особистості. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психічне здоровʼя особистості у кризовому суспільстві» 19 жовтня 2018 року
4. Звонок О. С. Особистість в умовах вимушеної самоізоляції під час карантину: виклики та психологічні рекомендації / О. С. Звонок // Особистість, суспільство, закон: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П.Бочарової (24 квіт. 2020 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. – Харків, 2020. – С. 49 – 53.
5.Звонок О.С. До питання співвідношення понять дорослість та зрілість у віковій психології // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». Педагогічні науки №7 (312) червень 2017. Ч. 1. – С. 185 – 192.
6. Звонок О.С., Звонок О. С. Стресостійкість в акмеологічному вимірі особистості // Психічне здоровʼя особистості у кризовому суспільстві / збірник тез ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2018 року) / упор. Н. М. Бамбурак. Львів: ЛьвДУВС, 2018. – С. 156 – 158.
7.Звонок О. С. Психологія: методичні рекомендації для студентів непсихологічних спеціальностей/О. С. Звонок // Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ. – 2020. – с. 45.
8.Пашко Т. А., Звонок О. С. Теоретичний мінімум для підготовки до державного кваліфікаційного екзамену з психології: Частина 1: загальна, вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник / Т. А Пашко, О. С. Звонок // Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ. – 2020. – с. 130.