Збірник “Проблеми політичної психології” 3(17)

Висвітлюються актуальні проблеми політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку, зокрема питання становлення громадянської суб’єктності та формування громадянської ідентичності, пошуку психологічних ресурсів особистості в процесі її соціальної взаємодії.

Аналізуються психологічні чинники, що сприяють чи, навпаки, стають на заваді демократизації політичного життя, а саме: соціальна відповідальність і безвідповідальність, толерантність і нетерпимість. Широко представлено й науково інтерпретовано політико-психоло­гічні наслідки дії цих чинників (конструктивна соціальна взаємодія або соціаль­ний бунт; набуття соціального капіталу або статусу економічного аутсайдерства; розвиток демократичних цінностей або наявність тенденцій радикалізму та фашиз­му). Значну увагу приділено аналізу та узагальненню проблематики політичної поведінки, соціальної та волонтерської активності українського студентства.

Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів, студентів.

 

Завантажити (PDF, 2.78MB)