В.Д. Бондаренко, І.В. Жадан, С.І. Позняк – Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування

У монографії представлено результати виконання планової теми “Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної картини світу студентської молоді”. За даними емпіричних досліджень окреслено проблемні зони структурування політичної картини світу студентства у різних регіонах, визначено особливості конструювання окремих її складових (ціннісної, мотиваційної, а також соціальної та владно-підвладної взаємодії, історичної пам’яті та політичних практик). Виявлено ресурси соціалізувального дискурсу та запропоновано технології його оптимізації.

Завантажити