Президент

Губеладзе Ірина Гурамівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

 

Перший віце-президент

Траверсе Тетяна Михайлівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Віце-президенти

Зімовін Олексій Іванович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Кальницька Катерина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент, асоційована членкиня президії ГО «Спілка жінок Чернігівщини».

Рибаченко Віктор Федорович – доцент кафедри зв’язків із громадськістю та реклами Київського національного університету культури та мистецтв.

Чуніхіна Світлана Леонідівна – кандидат психологічних наук, завідувач науково-організаційного відділу Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

 

Вчений секретар

Гриценок Людмила Іванівна – науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 

Склад Правління

Андрущенко Тетяна Вікторівна – доктор політичних наук, доцент, завідувачка кафедри політичної психології та соціально-правових технологій факультету психології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова

Батраченко Іван Георгійович – доктор психологічних наук, професор Університету митної справи та фінансів

Васютинський Вадим Олександрович – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Гошовська Дарія Тарасівна – кандидат психологічних наук, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки

Губенко Олександр Володимирович – доктор психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Климчук Віталій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Найдьонова Любов Антонівна – доктор психологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України

Слюсаревський Микола Миколайович – Почесний Президент АППУ, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України

Сусська Ольга Олександрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри зв’язків із громадськістю, психології і педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Хазратова Нігора Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»

Циганенко Галина Валентинівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Державного університету економіки і технологій

Чорна Лідія Георгіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України