СКЛАД ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

 1. Андрущенко Тетяна Вікторівна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
 2. Батраченко Іван Георгійович, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки і психології університету імені Альфреда Нобеля
 3. Блинова Олена Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету
 4. Блозва Павло Ігорович, аспірант Інституту псоціальної та політичної психології НАПН України
 5. Васютинський Вадим Олександрович, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії психології масс і спільнот ІСПП НАПН України
 6. Губеладзе Ірина Гурамівна, кандидата психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот ІСПП НАПН України,
 7. Губенко Олександр Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України
 8. Кальницька Катерина Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри організації соціально-психологічної допомоги населенню Чернігівського національного технологічного університету
 9. Климчук Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості ІСПП НАПН України
 10. Кобрисенко Даніїл Олегович, кандидат психологічних наук, незалежний дослідник
 11. Кравчук Світлана Леонтіївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин ІСПП НАПН України.
 12. Мяленко Вікторія Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології масс і спільнот ІСПП НАПН України
 13. Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, заступник директора з наукової роботи ІСПП НАПН України, член-кореспондент НАПН України
 14. Рибаченко Віктор Федорович, доцент кафедри зв’язків із громадськістю та реклами Київського національного університету культури та мистецтв, шеф-редактор українсько-американської незалежної газети «Часі Події».
 15. Слюсаревський Микола Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України
 16. Сусська Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри звязків із громадськістю, психології і педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 17. Суший Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень ІСПП НАПН України.
 18. Траверсе Тетяна Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 19. Хазратова Нігора Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»
 20. Циганенко Галина Валентинівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології малих групп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України
 21. Чорна Лідія Георгіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології малих групп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України
 22. Чуніхіна Світлана Леонідівна, кандидат психологічних наук, консультант агенства «Newsplot».