На початковому етапі реалізації передвиборної кампанії єдиний координуючий центр здійснює такі види робіт: 

 • Збір фонової соціальної інформації в масштабі країни, визначення електоральних настроїв в окремих регіонах (в залежності від завдання). 
 • З’ясування ірраціональних чинників, що визначають психологічний настрій виборців в регіонах. 
 • Аналіз очікувань електорату. 
 • Вимірювання рейтингу поточної популярності кандидата та його основних конкурентів. 
 • Оцінка сприйняття кандидата електоратом. 
 • Аналіз поточного іміджу кандидата. 
 • Виявлення можливих ‘цільових груп’ впливу. 
 • Сегментація електорату в рамках населеного пункту, регіону, країни. 
 • Виявлення сильних і слабких сторін конкурентів.

Основними завданнями політичних консультантів на етапі розробки і реалізації виборчої кампанії є:

 • Розробка моделі виборчої кампанії і її реалізація в відповідність з чітко визначеними термінами в єдиному руслі у всеросійському / регіональному масштабі.
 • Координація діяльності консультантів, які працюють на одного кандидата, у всеросійському / регіональному масштабі.
 • Корекція іміджу кандидата відповідно до базових цінностей і очікуваннями електорату конкретних регіонів.
 • Психологічний супровід кандидата (лідерів партії / руху): комунікація, мова, “невербальна комунікація”, стиль.
 • Робота з місцевими та центральними ЗМІ: повинна бути послідовною, вестися виключно в рамках загальної кампанії, “працювати” на загальний імідж кандидата.
 • Створення позитивних в сприйнятті електорату і ЗМІ інформаційних приводів, пов’язаних з кандидатом / партією.
 • Розробка і запуск політичної реклами кандидата, чітко орієнтованої на певні страти електорату.
 • Розробка і поширення всієї рекламної та пропагандистської поліграфічної продукції.
 • Організація зустрічей з виборцями за наміченим планом.
 • Визначення кола “реальних справ”, які повинні виконуватися кандидатом під час кампанії.
 • Відстеження діяльності конкурентів і її ефективності.
 • Організація контрпропагандистські заходів.
 • Оперативне реагування на всі можливі надзвичайні ситуації в ході кампанії.

Крім того, служба контролює ефективність ходу кампанії, оцінює діяльність окремих заходів, оцінює кампанії основних конкурентів, що дає можливість виборчого штабу оперативно реагувати на події, що відбуваються. Це означає, що з другорядного за важливістю і нерегулярно використовуваного інструменту дослідження стають інтегрованою частиною передвиборної кампанії, активно задіяною на всіх стадіях її планування і здійснення. Саме такий підхід визнаний світовою практикою політичного консультування як найбільш результативний.