Асоціація політичних психологів України

пропонує комплекс інформаційно-аналітичних, науково-дослідних, організаційних, консалтингових послуг спрямованих на організацію, проведення, обробку та оприлюднення результатів соціологічних та політичних досліджень.

 

АДЖЕ

Соціологічні дослідження – це невід’ємна складова розвитку організації або громади, що дозволяють:

 • отримувати найактуальнішу інформацію щодо процесів, які відбуваються в колективі, в громаді, або на ринку;
 • значно оптимізувати всі процеси управління та адміністрування;
 • активізувати налагодження партнерських відносин між суб’єктами (дирекція, штаб, мерія, рада тощо) управління та об’єктами (колектив, виборці, громада, населення тощо);
 • виробляти найбільш вдалі варіанти вирішення актуальних проблем та шляхи впровадження нововведень і реформ;
 • гармонізувати соціальний клімат в колективі або громаді.

 

ПРО ЩО МОВА?

Наша Асоціація має значний (більш ніж 15 років) практичний досвід проведення прикладних та фундаментальних соціологічних та політичних досліджень і здійснює професійне соціологічне забезпечення державних, громадських і приватних проектів (дослідження найвищого рівня складності з використанням основних сучасних кількісних та якісних методів).

Наша команда фахівців:

 • проводить місцеві, регіональні, загальнодержавні та міжнародні соціологічні та політичні дослідження у різних галузях суспільного життя;
 • надає науково обґрунтовані соціологічні дані для професійної діяльності структурним підрозділам та органам виконавчої влади, засобам масової інформації, комерційним структурам тощо;
 • надає послуги соціологічного супроводу у розробці і втіленні різноманітних соціальних, громадських і комерційних та інших проектів для державних установ, закладів, служб і відомств, підприємств різної форми власності, громадських організацій та приватних осіб.

 

ЩО ЦЕ ДАЄ?

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

 • стратегічні дослідження;
 • дослідження міського середовища; супровід впровадження та реалізації реформ, бюджетів участі, міських планів і програм;
 • супровід розробки та просування маркетингу та брендування міста (населеного пункту);
 • дослідження обізнаності та особливостей громадської думки населення з актуальних питань (екологія, культура, медицина, освіта тощо).

 

ПОЛІТИЧНІ, ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • аналіз політичних і електоральних індексів;
 • еxit-poll;
 • аналіз політичних, економічних, соціальних процесів;
 • вивчення політичних і соціальних мотивацій і очікувань, мотивів електорального вибору;
 • заміри політичних і електоральних рейтингів, рейтингів знання і довіри до представників влади, політичних партій;
 • прогнозування електоральної поведінки.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ МЕДІА:

 • вимірювання рейтингів, шерів, аудиторних переваг ЗМІ, реклами та масових комунікацій;
 • розробка медіа-планів, стратегій PR-кампаній, сценаріїв медіа-events та прес-китів.

 

МИ ГАРАНТУЄМО

індивідуальний підхід до вирішення поставлених завдань і повну конфіденційність дослідження. Наш багаторічний досвід, кваліфіковані співробітники і сучасні методи збору й обробки інформації стануть гарантією того, що Ви отримаєте якісний результат.