В.О. Васютинський – Подолання негативних наслідків належності до неефективних субкультур: соціально-психологічний тренінг

У методичних рекомендаціях відображено чотирирічний досвід практичного виконання науково-дослідної теми «Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя» колективом лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Як один із засобів запобігання життєвим негараздам, пов’язаним з бідністю, та їх подолання запропоновано соціально-психологічний тренінг із подолання негативних наслідків належності до неефективних субкультур. Тренінг спрямовано на підвищення ділової
активності в процесі психотерапевтичної допомоги, сприяння самовизначенню у сфері освіти, професійному самовизначенню молоді, використанню соціального капіталу під час пошуку роботи, стимулювання самоефективності безробітних, гармонізацію сімейних стосунків, посилення відповідальності в ставленні до здоров’я, правове самовизначення осіб, що перебувають у виховних установах виконання покарань. Методичні рекомендації адресовано практичним психологам і соціальним працівникам, що опікуються представниками проблемних соціальних груп.

Завантажити

VasutMetodRek2016maket