Попович І. С. – Психологія соціальних очікувань особистості : методологія, теорія і практика

Попович І. С. Психологія соціальних очікувань особистості : методологія, теорія і практика : навч.‐метод. посіб. / І. С. Попович. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 158 с.

ISBN 978-966-289-294-9

Навчально‐методичний посібник присвячений вивченню соціальних очікувань особистості. У посібнику подано теоретико‐методологічні основи, теоретико‐емпіричне обґрунтування та прикладні аспекти актуального соціально‐психологічного феномену. Створено комплекс методичних вказівок і рекомендацій з вивчення психологічних змістових параметрів соціальних очікувань особистості: рівнів сформованості, функцій, механізмів, типологічних класифікаційних ознак; скрупульозному аналізуванні окреслених параметрів соціальних очікувань особистості. Мета, композиція і зміст навчально‐методичного видання допоможуть розкрити особливості соціальної поведінки, міжособистісної взаємодії людини з оточенням, інтегрують в собі знання інших навчальних дисциплін.

Для викладачів закладів вищої освіти, психологів, студентів, аспірантів, а також широкого кола читачів.