ред. В. О. Васютинського – Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз

Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз : монографія / за ред. В. О. Васютинського ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 336 c.

У монографії висвітлено результати кількарічного вивчення соціально-
психологічних проблем російськомовної спільноти в Україні. Здійснено теоретич-
ний та емпіричний аналіз процесів колективного самовизначення російськомовної
спільноти в українському соціумі, особливостей переживання та усвідомлення
належності до неї, стратегій соціально-психологічної адаптації її представників,
засобів психологічного сприяння російськомовним громадянам у їхній інтеграції
до українського мовно-культурного простору.
Призначено для науковців та аспірантів у галузі соціальної, політичної та
етнопсихології, соціології, політології, для викладачів і студентів вищої школи,
працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, управління осві-
тою, для всіх, хто цікавиться психологічним змістом етнонаціональних відносин у
сучасній Україні.

 

Завантажити