Соціальна психологія бідності – за ред. В. О. Васютинського

У монографії висвітлено результати першого в Україні й одного з перших у світовій науці психологічного дослідження, що мало своїм об’єктом бідність як стиль життя. Здобуті результати узагальнено у вигляді теорії соціально-психологічної детермінації бідності як стилю життя, змістову основу якої становлять соціально-психологічні чинники подолання бідності в сучасному українському суспільстві. Чинники виявлено й описано у зв’язку з такими сферами індивідуальної та колективної життєдіяльності, як ціннісно-орієнтаційне, політичне, правове, освітнє, професійне самовизначення, набуття і використання соціального капіталу, сімейні стосунки, гендерна взаємодія, перебування в міському або сільському сере- довищі, ставлення до здоров’я. Адресується науковцям у галузях соціальної та економічної психології, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, практичним психологам і соціальним працівникам, які працюють із представниками проблемних соціальних груп.

Завантажити