Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування – за ред. І. В. Жадан

У монографії, підготовленій за результатами виконання планової теми “Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується”, яка розроблялась в Інституті соціальної та політичної психології АПН України у 2004–2006 рр., представлено феноменологічний аналіз соціальних уявлень, результати емпіричних досліджень соціально-психологічних особливостей політичних, правових, громадянських, моральних уявлень молоді, уявлень щодо продуктивних та непродуктивних форм соціальних взаємодій та впливу суспільствознавчої освіти на їх зміст. За результатами комплексних емпіричних досліджень запропоновано стратегії, прийоми та способи впливу на процес формування соціальних уявлень в освітньому процесі, підвищення соціально-адаптивних можливостей особистості; розглянуто змістовотехнологічні аспекти модернізації гуманітарної освіти. Монографія адресована науковцям, розробникам навчальних програм та методичних матеріалів з дисциплін суспільствознавчого циклу, вчителям.

Завантажити