І. В. Жадан, І. А. Дідук, С. І. Позняк та ін. – Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді

У посібнику, підготовленому за результатами виконання планової теми «Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти», яка розроблялася в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України у 2007–2011 роках, представлено теоретичний аналіз науково-методологічних підходів до дослідження механізмів соціального научання, проаналізовано особливості впливу соціального научання на процес політичної соціалізації молоді на соцієтальному та індивідуальному рівнях, окреслено проблемні зони політичної соціалізації, представлено технології розвитку політичних ставлень із застосуванням моделей научання в політичній освіті. Посібник адресований учителям, викладачам вищої школи та системи післядипломної педагогічної освіти, розробникам навчальних програм та методичних матеріалів з дисциплін суспільствознавчого циклу, науковцям, активістам громадських організацій.

Завантажити