І.С. Попович – Психологічні виміри соціальних очікувань особистості

Монографія присвячена дослідженню соціальних очікувань особистості. У роботі подано теоретико-методологічне обґрунтування та експериментальне визначення змістових параметрів соціальних очікувань особистості. Розроблено й апробовано авторський опитувальник рівня соціальних очікувань («РСО»), авторську методику визначення властивостей соціальних очікувань особистості. Здійснено кластеризацію емпіричного масиву даних методом k-середніх і визначено п’ять типів очікувань. Розроблено і реалізовано програму оптимізації розвитку та психокорекції соціальних очікувань особистості. Для психологів, викладачів, студентів, а також широкого кола читачів.

Завантажити

1. Монографія_Попович