Шановні колегиІнформуємо вас про початок формування змісту чергового  7 (21) випуску збірника наукових праць 

“ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”

 Збірник є фаховим у галузі психологічних наук і зареєстрований у міжнародній базі періодичних видань ISSN-реєстрі (№2411-1449). Періодичність видання – один раз на рік. Мова статті – українська, російська, польська, англійська, італійська.

Орієнтовні тематичні напрями збірника:

  1. Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей, історіографія).
  2. Суспільні трансформації та ідентифікаційні процеси в Україні (механізми, чинники, закономірності, сценарії суспільного та особистісного розвитку, соціальна, особистісна, громадянська, національна та етнічна ідентичність, політична самоідентифікація та націєтворення, націєтворчий процес і загальнонаціональна консолідація, соціально-психологічне мислення та прогнозування, розвиток, громадська думка, історична пам’ять).
  3. Психологія війни і миру (соціально-психологічні стратегії адаптації особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, травми війни та реабілітація особистості, збереження ментального здоров’я, ціннісне порозуміння).
  4. Психологічні чинники владно-підвладних відносин і побудови в Україні громадянського суспільства(психологія влади і громади, складні соціальні та політичні ситуації, прийняття політичних рішень, відповідальність, політична і громадянська участь, масові акції, волонтерство, демократичні цінності, соціальні рухи).
  5. Політичні комунікації і виборчі кампанії: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні механізми (медіа, інтернет, переговори, мова, дискурс, політичні наративи, пропаганда, реклама, імідж).
  6. Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти (сприйняття суспільством освітніх реформ і їхній вплив на соціальну ситуацію, громадянська освіта, психотехнологічний супровід реформ, медіаграмотність та медіаосвіта, політична та масова культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі).
  7. Психологія політико-правових відносин (політична і правова свідомість, політико-правові настановлення, справедливість, корупція як соціально-психологічне явище, уявлення про владу, психологічні чинники аномії, громадянська позиція, громадянськість).
  8. Міжгрупові відносини, соціальні та політичні конфлікти (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, групові та колективні травми, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші стереотипи, групові міфи та символи, упередженість, ксенофобія, соціальні діалоги, технології врегулювання конфліктів, групова консолідація і консенсус, соціальна реклама).
  9. Розвиток політичної психології як навчальної дисципліни та завдання підготовки фахівців у цій галузі.

Видання 7 (21) випуску планується на листопад 2018 р. Для включення Вашої статті до збірника необхідно надіслати в редакцію: до 1 вересня – заявку, до 1 жовтня –  текст статті.

Детальніше із вимогами та прикладами оформлення статей Ви можете ознайомитися, скачавши інформаційний лист

Зі всіма вимогами Ви можете ознайомитися за посиланням