Голова осередку

Блинова Олена - голова Херсонського осередку АППУ

Блинова Олена Євгенівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

Рік вступу до АППУ - 2015

Посада - завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету

Додаткова інформація. Член спеціалізованої ученої ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата психологічних наук зі спеціальностей 19.00.01 – загальна психологія; історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 19.00.11 – політична психологія в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України; Головний редактор збірника наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки» (фахове видання).Член редакційних колегій: «Теоретичні і прикладні проблеми психології» (фахове видання) – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; «Наукові студії із соціальної та політичної психології» (фахове видання) – Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (від 13.11.2017 № 759-к)

Обрані публікації

 1. Popovych, I.S. & Blynova, O.Ye. (2019). The Structure, Variables and Interdependence of the Factors of Mental States of Expectations in Students’ Academic and Professional Activities. The New Educational Review, 55 (1), 293-306. https://doi:10.15804/tner.2019.55.1.24
 2. Blynova, O. Ye, Popovych, I. S., Bokshan, H. I., Tsіlmak, O. M., & Zavatska, N. Ye. (2019). Social and Psychological Factors of Migration Readiness of Ukrainian Students. Revista ESPACIOS, Vol. 40. (№36). Page 4. Retrieved from: https://www.revistaespacios.com/a19v40n36/in194036.html
 3. Blynova O. Ye., The psychological factors of determination of the labour migrants’ adaptation strategies in the country of employment. Modern research of the representatives of psychological sciences : collective monograph / O. Ye. Blynova, Yu. O. Bystrova, I. M. Halian, O. M. Kikinezhdi, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – Pp. 1-17. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-118-6/1-17
 4. Слюсаревський М. М. Психологія міграції : навчальний посібник / О. Є. Блинова, М. М. Слюсаревський // Національна академія педагогічних наук України; Інститут соціальної та політичної психології. Видання друге, перероблене і доповнене. Київ : Талком, 2018. – 360 с.

Члени осередку

Ільницька Інна Анатоліївна

Ільницька Інна

Ільницька Інна Анатоліївна

Рік вступу в АППУ: 2018

Місце роботи: Херсонський державний університету

Обрані публікації

 1. Ільницька І.А. Теоретичний аналіз соціально-психологічної безпеки особистості / І.А. Ільницька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Психологічні науки». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Т.2, Вип.1. – С. 137-141.
 2. Блинова О.Є. Соціально-психологічна безпечність освітнього середовища як чинник позитивного психологічного клімату студентської групи / О.Є. Блинова, І.А. Ільницька // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наукових праць. – Сєвєродонецьк: Видавництво Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2019. – №1(48). – С.298-309.

Крупник Іван Романович

Іван Крупник

Крупник Іван Романович

Рік вступу в АППУ: 2018

Місце роботи: Херсонський державний університету, к. психол. н., доцент кафедри загальної та соціальної психології

Обрані публікації

 1. Проблеми дослідження особливостей уявлень про майбутнє сімейне життя дітей з родин трудових мігрантів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психол. науки : зб. наук. праць. – Херсон, 2016. – Вип.1. – Том 1. – С. 146-150.
 2. Лонгітюдне дослідження уявлень про майбутню родину дітей з родин заробітчан. Соціокультурні та психологічні вектори становлення  особистості : колективна монографія / О. Є. Блинова та ін. – Херсон. 2018. – С.364-389

Попович Ігор Степанович

Попович Ігор

Попович Ігор Степанович

Наукові інтереси: психологія соціальних очікувань особистості; психологія конструювання особистістю майбутнього

Грамоти: Почесна грамота Херсонського міського голови. Наказ № 245-к від 16.04.2018. і Почесна грамота Департаменту освіти, науки та молоді. Наказ № 114-к від 28.10.2019.

Рік вступу в АППУ: 2018

Місце роботи: доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету

Обрані публікації

 1. Popovych, I.S. & Blynova, O.Ye. (2019). The Structure, Variables and Interdependence of the Factors of Mental States of Expectations in Students’ Academic and Professional Activities. The New Educational Review, 55 (1), 293-306. https://doi:10.15804/tner.2019.55.1.24
 2. Blynova, O. Ye, Popovych, I. S., Bokshan, H. I., Tsіlmak, O. M., & Zavatska, N. Ye. (2019). Social and Psychological Factors of Migration Readiness of Ukrainian Students. Revista ESPACIOS, Vol. 40. (№36). Page 4. Retrieved from: https://www.revistaespacios.com/a19v40n36/in194036.html
 3. Popovych, I. S. The research of the parameters, properties and types of social expectations of student youth / I. S. Popovych // Modern research of the representatives of psychological sciences: collective monograph / O. Ye. Blynova, Yu. O. Bystrova, I. M. Halian, O. M. Kikinezhdi, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – P. 163-181. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-118-6/163-181

 

Мойсеєнко Вікторія Василівна

Мойсеєнко Вікторія

Мойсеєнко Вікторія Василівна

Рік вступу в АППУ: 2018

Місце роботи: Херсонський державний університету, аспірант кафедри загальної та соціальної психології

Обрані публікації