Чернігівський відокремлений підрозділ

 

Дроздов Олександр Юрійович – Член Ревізійної комісії АППУ, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М.А.Скока Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка

Контакти:
E-mail: dalmar ĀT ukr.net
tel.: 0963361570

Освіта:
Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка (1997), спеціальність “Історія та практична психологія”, кваліфікація “Вчитель історії, практичний психолог у закладах освіти”.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, аспірантура з фаху “Соціальна психологія” (2002).
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, докторантура з фаху “Політична психологія” (2016)

Наукові інтереси:
психологія масової свідомості ( у т.ч. психохологія геополітичної свідомості), психологія агресивної поведінки

Основні публікації:
1. Дроздов О.Ю. Досвід створення та апробації методики «Шкала антиросійськості» («ШАР») // Психологічні перспективи. – 2016. – Вип. 27. – С.21-31.
2. Дроздов О. Ю. Основи психології масової геополітичної свідомості: монографія / О. Ю. Дроздов. – Чернігів: Десна-Поліграф, 2016. – 564 с.
3. Дроздов О.Ю. Особливості зв’язку структурних компонентів масової геополітичної свідомості молоді в контексті «свого» і «чужого» простору // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2017. – Вип. 5 (19). – С.282-291.
4. Дроздов О.Ю. Особливості динаміки молодіжних ментальних карт України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Психологічні науки». – 2017. – Вип. 4., Т.1. – С.138-142.
5. Дроздов О. Ю. Масова геополітична свідомість чернігівських студентів: змістовні та динамічні аспекти / О. Ю. Дроздов // Сучасна молодь у соціально-психологічному вимірі: здобутки чернігівських психологів: монографія / За наук. ред. А. Г. Скок, О. Ю. Дроздова, Т. В. Данильченко. – Чернігів: Десна-Поліграф, 2017. – С. 174-190.
6. Дроздов А.Ю. Профессиональная подготовка политических психологов: анализ образовательных моделей // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е «Педагогические науки». – 2018. – № 7. – С.75-81.
7. Дроздов О.Ю. Геополітичний образ майбутнього молоді з різних регіонів України в контексті психологічної безпеки // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць. – Київ: Талком, 2018. – Вип. 7 (21). – С.113-127.
8. Дроздов О.Ю. Геополітичні соціальні уявлення молоді Донбасу та Чернігівщини: психосемантичний аспект // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – Вип.5. – Т.1. – С.142-146. DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.5-1.24
9. Дроздов О.Ю. Особливості атитюдів до війни серед вітчизняної молоді // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць. – 2019. – Вип. 8 (22). – С.127-139. https://doi.org/10.33120/popp-Vol22-Year2019-21