Харківський відокремлений підрозділ

Луценко Олена Львівна – Член АППУ, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної психології факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Контакти:
E-mail: olena.lutsenko ĀT karazin.ua
tel.: +380507819126
FB: https://www.facebook.com/olena.lutsenko.7

Освіта:
вища, Харківський державний університет ім. Горького, психологія, психолог, викладач

Наукові інтереси:
соціальна психологія, гендерна психологія, еволюційна психологія, психодіагностика, психофізіологія

Основні публікації:
Луценко Е.Л. Некоторые психологические причины политической пассивности электората // Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні: Матеріали ІІ з’їзду Товариства психологів України (Київ, 23-27 вересня 1996 р.): [У 16 т., 18 кн.]. – Т. 6. – Симпозіум «Методологічні засади та прикладні проблеми політичної психології» – К., 1996. – 126 с. – С. 99-101.
Луценко Е. Л. Роль психолога в политической кампании: задачи и возможности / Проблемы политической психологии. Материалы научной конференции (Киев, 1997). URL: https://psyfactor.org/polit5.htm
Кириленко Г. О. Критерії оцінки політичних лідерів, отримані методом репертуарних решіток / Г. О. Кириленко, О. Л. Луценко // Проблеми політичної психології. – 2015. – №2 (16) . – С. 262-272.
Венгерова О. М. Динаміка проявів честі та гідності у студентів різних напрямків навчання в умовах трансформації суспільства / О. М. Венгерова, О. Л. Луценко, І. О. Зуєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія». – 2015. – №1 (3). – С. 11-15.
Кириленко Г. О. Психологічні механізми вибору політичних лідерів / Г. О. Кириленко, О. Л. Луценко // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. – 2015. – Вип. 58. – С. 128-135.
Lutsenko O.L., Tsapkova A.S. The experience of stress and fear of students-IDPs // Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University, Psychology series. – 2017. – N. 62. – P. 18-25.
Міхановська Н. Г., Штриголь Д. В., Луценко О. Л., Куратченко І. Є. (2019). Психодіагностичний комплекс для оцінки наслідків домашнього насильства у дітей: Методичний посібник. Київ: ПП “КП” УкрСіч”, 2019. – 130 c.