Київський відокремлений підрозділ

Блозва Павло Ігорович – Член АППУ, кандидат психологічних наук, викладач ЗВО “Український католицький університет”

Контакти:
E-mail: pavlobloz@gmail.com
tel.: +380989021119
FB: https://www.facebook.com/pavlo.blozva

Освіта:
Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка, магістр, психологія

Наукові інтереси:
соціальний капітал, політична куультура, політична участь громад, політична просвіта

Основні публікації:
1. Блозва П. І. Психологічний ресурс соціального капіталу в становленні громадянської компетентності особистості: теоретичний аналіз / П. І. Блозва // Проблеми політичної психології : зб. статей / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Міленіум. – 2015. – Вип. 2. – С. 48-60.
2. Блозва П. І. Соціальний капітал як психологічний ресурс становлення політичної культури: модель емпіричного дослідження. / П. І. Блозва // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Вип. 37(40) – 2016. – С. 114 – 125
3. Блозва П. І. Соціальний капітал як психологічний ресурс: теоретичне означення поняття. / П.І. Блозва // Проблеми політичної психології : зб. статей / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 3 (17) – С. 59 – 72
4. Блозва П. І. Структурні компоненти політичної культури: психологічні чинники становлення / П. І. Блозва // Проблеми політичної психології : зб. статей / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 4 (18) – С. 253-267
5. Блозва П. І. Модель використання молоддю соціального капіталу в процесі становлення політичної культури / П.І. Блозва // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Вип …. – 2017. – С.
6. Блозва П. І. Activation of social cohesion as a factor for the development of youth political culture / П. І. Блозва // Український психологічний журнал. – Вип…. – 2017. – С. …
7. Блозва П. І. Чинники становлення соціального капіталу як психологічного ресурсу особистості / П. І. Блозва // Психологія і особистість. – 2016. – №2 (10). – С. 65–78.
8. Блозва П. І. Активізація соціальної взаємодії як чинник підвищення рівня прояву структурних компонентів політичної культури молодої особи / П.І. Блозва // Психологічні перспективи. – Східноєвроп. нац. ун-т iмені Лесi Українки, Ін-т соц. та політ. психол. НАПН України. – Луцьк: Вид-во СНУ. – 2017. – Вип. 29 – С. 21-35