Київський відокремлений підрозділ

 

Губеладзе Ірина Гурамівна – президент АППУ, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, голова Ради молодих вчених НАПН України

Контакти:
E-mail: irynagubeladze@gmail.com
tel.: +380662521962
FB: https://www.facebook.com/guramovna

Освіта:
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Спеціалізація: практичний психолог та вчитель англійської мови та літератури – спеціаліст)
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (
Спеціалізація: Педагогіка вищої школи – магістр)
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (аспірантура” Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (захист дисертації у 2012 р.)
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (докторантура” Соціальна психологія; психологія соціальної роботи)

Наукові інтереси:
Політична, соціальна, економічна психологія. Психологія власності, психологія міграції, розвиток громадянського суспільства, формування громадянського суспільства, миротворча діяльність, патріотичне виховання, стигматизація і булінг в суспільстві

Основні публікації:
1. Губеладзе І.Г. Сільська молодь у місті: пошук ідентичності : монографія / І. Г. Губеладзе. – К. : Міленіум, 2015. – 236 c.
2. Губеладзе І.Г. Соціально-психологічна характеристика економічного самовизначення сільського і міського населення // Соціальна психологія бідності: монографія / Т. І. Бєлавіна, В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. В. О. Васютинського ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 294 c. – С. 100-107.
3. Губеладзе І.Г. Психологічні особливості узвичаєння бідності та адаптації до неї в сільському і міському середовищі // Соціальна психологія бідності : монографія / Т. І. Бєлавіна,
В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. В. О. Васютинського ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 294 c. – С. 108-117.
4. Губеладзе І.Г. Адаптаційний потенціал сім’ї та родини в умовах війни. Спільнота в умовах воєнного конфлікту : монографія [за ред. Л.М. Коробки]. ¬– К., 2019.
5. Губеладзе І.Г. Психологічні засоби оптимізації родинних взаємин для підвищення адаптивності членів спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту // Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту : методичні рекомендації [за ред. Л.М. Коробки]. – К., 2019.