Київський відокремлений підрозділ

Губенко Олександр Володимирович – Член правління АППУ, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

Контакти:
E-mail: aglado2014@gmail.com
tel.: +380958320576

Освіта:
філософ, інженер з радіофізичних методів медичних досліджень

Наукові інтереси:
У соціальній і політичній психології: психологія еліт, психологія аномічної поведінки, психологія екстремізму, економічна психологія
В інших галузях психології: психологія творчості, методологія наукової творчості, когнітивна психологія

Основні публікації:
Губенко О.В. (2013). Проблема циклічності політико – психологічного розвитку суспільства. Хвилі державної управлінської еліти // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина України. Збірник наукових праць. – Вип. 14, 2013 – Київ, Золоті Ворота – C. 245-252.
Губенко О.В. Психологія національної еліти як фактор національної безпеки //Збірник тез науково-практичноїконференції з міжнародною участю «Психологія національної безпеки», 25 квітня 2017 р. [Текст] – Львів: «СПОЛОХ», 2017. – 196 с. С.47-49.-ISBN 978-966-919-253-0.
Губенко О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження психологічних механізмів творчої діяльності (інтегративний підхід): Монографія / Губенко Олександр Володимирович. – К., 2019. – 400 с.; іл.