Львівський відокремлений підрозділ

Кліманська Марина Борисівна – Член АППУ, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ЛНУ ім.І.Франка

Контакти:
E-mail: marina.klimanska ĀT gmail.com
tel.: +380503716453

 

Освіта:
Львівський національний університет ім.І.Франка, психолог дослідник і викладач

Наукові інтереси:
Соціальна та політична психологія, психодіагностика, психологія середовища

Основні публікації:
1. Klimanska M, Klymanska L, Haletska I. The lens, frames and patterns of Ukrainians: how perception of threat and risk determines behaviour in the COVID-19 situation // Journal of Education Culture and Society – 2020 – №11 (2) – P.444-460. Режим доступу: https://e-journals.pl/index.php/jecs/article/view/1219
2. Галецька І.І., Кліманська М.Б., Перун М.Б. COVID-19, локдаун да життя сім’ї у новій реальності // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №9 – С.40-57. Режим доступу: https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1055/652
3. Галецька І., Климанська Л., Кліманська М. Карантинний квітень в Україні: думки, переживання, поведінка перед загрозою COVID-19 // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №5 – С.18-36. Режим доступу: https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/958/575
4. Галецька І., Климанська Л., Кліманська М., Горошенко М. Переживання та поведінка студентської молоді в умовах карантину COVID-19: страх чи внутрішня мотивація детермінують превентивну поведінку? // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №4 – С. 35-52. Режим доступу: https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/926/552
5. Кліманська М., Галецька І. Психометрична характеристика опитувальника позитивного і негативного афекту (ОПАНА), розробленого на основі методики PANAS // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №4 – С. 119-132. Режим доступу: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/934/559
6. Кліманська М.Б., Галецька І.І. Українська адаптація короткого п’ятифакторного опитувальника особистості TIPI (TIPI-UKR) // Психологічний часопис – 2019 – Том 5 – №9 – С. 57-74. Режим доступу: http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/674/422
7. Карковська Р.І., Кліманська М.Б., Чолій С.М. Організаційно-психологічні аспекти застосування Eduscrum у вищій освіті // European Humanities Studies: State and Society – 2018 – №3 – С.46-67. Режим доступу: http://www.ehs-ss.pl/images/book/2018/book_mijnar_2018__3.pdf#page=46
8. Карковська Р.І., Кліманська М.Б. Мотиви волонтерської діяльності консультантів телефону довіри // Проблеми сучасної психології. – 2017. – Вип. 37. – С. 106–119. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/viewFile/156947/156294
9. Кліманська М. Б., Климанська Л. Д. Психологічні особливості образу радянського минулого України в уявленнях сучасної студентської молоді // Проблеми сучасної психології. – 2017 – Вип. 38. – С.199-214. Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/156865/156202
10. Кліманська М. Б. Психологічні особливості сприймання житлових будівель // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Том VII. Екологічна психологія. – 2017 – Вип.43. – С.49-60. Режим доступу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i43/7.pdf
11. Климанська Л.Д., Кліманська М.Б. Психологічні особливості образу Радянського Союзу як об’єкта комунікативної пам’яті // Проблеми сучасної психології. – 2016 – Вип. 32. – С.181-195. Режим доступу: http://geo.kpi.ua/index.php/2227-6246/article/viewFile/157714/157022