Полтавський відокремлений підрозділ

 


Горбенко Юрій Леонідович – Член АППУ, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Контакти:
E-mail: yra669102 ĀT gmail.com
tel.: 0974382177
FB: https://www.facebook.com/gorbenkoyurii/

 

Освіта:
Київський військовий гуманітарний інститут Національної академії оборони України, спеціалізація «соціальна та військова психологія», спеціальність «7.000081 Військове навчання та виховання».

Наукові інтереси:
Смисли, цінності, ціннісні орієнтації, психологія масової поведінки

Основні публікації:
Горбенко Ю.Л. Інформаційно-психологічні та ментальні чинники Російсько – Українського протистояння. / Ю.Л. Горбенко, А.Ю. Горбенко // Вісник Національного університету оборони України: Зб. Наукових праць. – К.: НУОУ, 2015. – № 1(44) – С. 50 – 57.,
Горбенко Ю. Л. Особистість у гібридній війні: психологічний вимір / Ю. Л. Горбенко // Психологія і особистість. – 2017. – № 2 (12). – С. 30–39.,
Горбенко Ю.Л. Крах проекту Росія: соціально-психологічні чинники. / Ю.Л. Горбенко, А.Ю. Горбенко // Вісник Національного університету оборони України: Зб. Наукових праць. – К.: НУОУ, 2017. – № 1(48) – С. 51 – 59.,
Горбенко Ю. Л.,. Консцієнтальна зброя: механізми та засоби протидії. / Ю.Л. Горбенко, Горбенко А. Ю., Горбенко О. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційний вимір гібридної війни: досвід України”/ М-во оборони України, НУОУ, [та ін.]. – Київ: 2017. – С.28-32.,
Горбенко Ю.Л. Особливості рефлексивного управління інформаційним суспільством / Ю.Л. Горбенко // Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки. – 2020. – Вип. 6. – С. 49-55.