Рівненський відокремлений підрозділ

 

 


Якубовська Світлана Святославівна – Член АППУ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українознавства, педагогіки і психології, доцент кафедри суспільних дисциплін, Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне

Контакти:
E-mail: s.s.yakubovska ĀT nuwm.edu.ua
tel.: 0677294617

 

Освіта:
вища, Рівненський державний педагогічний інститут, філологічний факультет, диплом НВ № 793548, 27.06.1987р., спеціальність “Вчитель російської мови і літератури”, реєстраційний номер 10453; Рівненський державний педагогічний інститут, філологічний факультет, спеціальність “Вчитель української мови і літератури”, диплом ЛГ № 008736, 22.06.1994р., реєстраційний номер 781;
кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – “ Теорія і методика професійної освіти ”, диплом № ДК 036287 (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 12.10.2006 р.);
доцент кафедри українознавства, педагогіки і психології, атестат 12 ДЦ № 033167 (30.11.2012 р.)

 

Наукові інтереси:
Формування у молоді рис політичного лідера в умовах навчання у ЗВО

Основні публікації:
18.
Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Якубовська С.С. Психолого-педагогічний супровід студентів в умовах карантину // Всеукраїнський науково-практичний журнал “Директор школи, ліцею, гімназії” – Спеціальний тематичний випуск “ІХ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – N 5 .- Кн.1. – том І (83). – К.: – Гнозис, 2020. – С. 201-211 – С.
Кочубей А.В., Якубовська С.С. Професійна рефлексія в умовах супервізії як механізм самовдосконалення майбутнього фахівця// Всеукраїнський науково-практичний журнал “Директор школи, ліцею, гімназії” – Спеціальний тематичний випуск “Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського простору”. – N 4.- Кн.1. – том І (83). – К.: – Гнозис, 2019. – С.191-199.
Кочубей А.В., Олексін Ю.П., Якубовська С.С. Формування креативного мислення майбутніх фахівці інженерної галузі в умовах науково-технічного прогресу. // Научный взгляд в будущее. – Выпуск 9. Том 3. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 111 с., С.4-10..
Давидович С.Н., Цецик Я.П., Якубовська С.С. Формування у молоді рис політичного лідера в умовах навчання у вищому технічному навчальному закладі / Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки»/ Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету..¬ – Випуск 22. – Рівне, 2015.- С.63-67.