Збірник “Проблеми політичної психології” 1(15)

У черговому випуску збірника висвітлюються теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її роз­витку. Представлено результати досліджень з питань політичної стабільності, консолідації громадської думки, копінгу особистості та суспільства в умовах війни на сході країни.

Аналізуються феномени, що визначають соціальні уявлення гро­мадян про політичне майбутнє України, роль у цьому процесі геополітичних, гро­мадських, мас-медійних та інших чинників. Презентуються здобутки теоретичного та емпіричного вивчення проблем громадянського розвитку особистості, окрес­люються семантичні координати соціальної взаємодії в політичній картині світу молоді. Значну увагу приділено особливостям функціонування політико- психологічних конструктів справедливості та ідеології у сферах соціальної та правової регуляції. Розглянуто явище бідності як стилю життя та можливості корекції спричинених нею труднощів.
Адресується вченим, які працюють у галузі політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.