Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України та Асоціація політичних психологів України-APPU

запрошують 29 жовтня  2020 р. на дискусію, присвячену дослідженню феномену формування політичних цінностей як основи націєтворення та консолідації суспільства.

На обговорення виносяться наступні напрями для дискусії:

  • Соціально-психологічні механізми творення політичних цінностей на основі історичної пам’яті
  • Міфотворчість як механізм творення спільного образу позитивного майбутнього нації
  • Роль колективного суб’єкта у створенні консолідуючого національного міфу
  • Трипільська, скіфська та протослов’янська цивілізації як ціннісно-смислове підгрунтя створення образу майбутнього України.
  • Проблеми і протиріччя державної політики пам’яті та цінностей масової історичної свідомості в сучасній Україні
  • Політика і цінності в процесі формування соціально-історичної пам’яті в сучасній Україні і Європі
  • Політична культура історичної пам’яті як чинник трансформації українського суспільства
  • Міжгрупова взаємодія: фрактальний і голографічний ефекти творення образу майбутнього групи в складних соціальних ситуаціях
  • Взаємозв’язок тоталітарних ідеологій та колективної психотравм

За результатами круглого столу буде підготовлено електронний збірник матеріалів. В рамках круглого столу заплановано творчу майстерню «Творення спільного позитивного образу майбутнього України на основі історичної пам’яті», медіатор – д. психол. н., доцент Яремчук Оксана Василівна.

Приєднатися до трансляції Круглого столу

можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/8274960302
Ідентификатор конференції: 827 496 0302
Пароль: 747330

З матеріалами попередніх круглих столів можна ознайомитися за посиланням

Керівник круглого столу:

провідний науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, д. психол. н., доцент Яремчук Оксана Василівна.

Програма Круглого столу:

програма кругл стіл 29.10.2020