Конференція “Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо взяти участь у VІ науково-практичному форумі (з міжнародною участю):

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ, ОРТОБІОЗ ТА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА із циклу ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ПОШУК ПСИХОЛОГІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Запрошуються викладачі закладів вищої освіти, практичні психологи, педагоги, лікарі, реабілітологи, аспіранти, магістранти, студенти, всі, хто цікавиться проблемами психології людей літнього віку.

Форум відбудеться 21-22 листопада 2019 року на факультеті психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за адресою: 43000 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9, СНУ імені Лесі Українки.

Початок роботи 21.11.2019 року о 10.00, ауд. 207.

 

І. ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування на виклики сучасності
 • Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві
 • Адаптація людей літнього віку до реалій політизованого українського суспільства
 • Психологічні особливості ортобіозу особистості
 • Медико-психологічна підтримка особистості: геронтопсихіатрія, паліативна медицина та паліативна допомога.

ІІ. УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. До 10 листопада 2019 року надіслати в оргкомітет за адресою natalia_natalia@ukr.net такі матеріали:

1.1. Заявка учасника (надсилається файлом з назвою: Заявка В.М. Іваннчук)

1.2. Електронний варіант статті (Надсилається файлом з назвою: Стаття В.М. Іванчук).

1.3. Оплата публікації здійснюється на картку: 4149 6293 8143 5031 (Вічалковська Наталія Калинівна). Надсилається файлом з назвою: Чек В.М.Іванчук.

Сканований чек про оплату: (150 грн. – що передбачає видання збірника, програми конференції та сертифікату із зазначенням кількості годин про підвищення професійної майстерності (кваліфікації) за напрямком роботи конференції).

1.4. Пересилка збірника у випадку заочної участі авторів здійснюється коштом автора статті (учасника) (упродовж 14 днів після закінчення роботи конференції)/

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

 1. Статті подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – це прізвище автора мовою статті) в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве – 3,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм.
 2. Виклад тексту:

1 рядок праворуч малими літерами прізвище та ініціали автора (напівжирне накреслення).

2 рядок назва статті: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

3 рядок – анотація (3-4 рядки мовою статті без слова «анотація»): звичайне накреслення, курсив (з абзацу).

4 рядок – «ключові слова» напівжирне накреслення, курсив: 3-5 слів мовою статті звичайним накресленням, курсив.

5 рядок текст статті (з абзацу), абзацний відступ – 1 см.

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках [12, с. 35]).

Примітки:

 1. Одноосібні публікації докторів наук є безкоштовними. 2. Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд: за рахунок організації відрядника або власний кошт.

Іванчук В. М.

ПСИХОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ  ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ ЛІТНЬОГО ВІКУ : РЕВІТАЛІЗАЦІЙНИЙ  РАКУРС

Висвітлено функціональну семантику особистісної та соціальної ідентичності людини літнього віку. Сформульовано закономірності й особливості надання ревіталізаційної допомоги людям на такому складному етапі онтгенезу.

Ключові слова: самосвідомість,  ідентифікація, соціальна ідентичність, людина літнього віку, ревіталізація.

…………………………………………………текст……………………………………………

Література

 1. Вірна Ж. П. Емоційні інваріанти професійної невротизації лікарів у процесі надання допомоги літнім людям / Ж.П. Вірна // Психологічне консультування і психотерапія / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 82–90.
 2. Ревіталізація психогенези депривованої особистості : [монографія] / За заг. ред. проф. Я. Гошовського.– Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – 500 с.

 Контактна інформація: за додатковою інформацією з питань, що можуть виникати в учасників конференції, просимо звертатися за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9.,  каб. 115.  Тел. (0332) 24-93-92

Для членів Родин Кольпінга ГО Справа Кольпінга в Україні публікація статті є безкоштовною, а також  відшкодовуються всі витрати участі у конференції.

Інформаційний-лист-Геронто-2019-листопад

Інформаційни лист можна скачати за посиланням