Резолюція за результатами круглого столу “Інтеграція спільноти в умовах воєнного конфлікту: пошук психологічних ресурсів”

 

Резолюція прийнята в межах проведення IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку», яка відбулась у  Запорізькому національному університеті 18-19 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя

Модератори:

Васютинський В.О., президент Асоціації політичних психологів України; доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Паскевська Ю.А. кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного університету, експерт підкомітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

        

Актуальність теми круглого столу зумовлено соціально-політичними подіями, що їх переживає наша країна: анексія Криму, війна на Донбасі, вимушене переміщення сотень тисяч людей в інші регіони. Над цією проблематикою  працюють науковці Запорізького національного університету (кафедра психології), Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (лабораторія психології мас і спільнот), Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України.

Учасники круглого столу підтвердили, що основним завданням, яке постає перед українською психологічною наукою, є пояснення процесів інтеграції спільноти, пошук психологічних ресурсів із метою подолання наслідків воєнного конфлікту.

Під час круглого столу було обговорено два стратегічні напрями:

 1. Психосоціальна підтримка та адаптація спільноти;
 2. Проблеми підготовки військових психологів.

 

Учасники круглого столу обговорювали психологічні стратегії адаптації українців до наслідків воєнного конфлікту, вплив воєнних подій на життя родин, збереження сімейних стосунків, готовність спільноти до роботи з наслідками психотравмувальних подій, трансформації соціального капіталу в умовах воєнного конфлікту. Наголошували на необхідності відходити від формалізації психосоціальної допомоги.

За результатами круглого столу учасники визначили пріоритетність таких напрямів роботи на державному рівні:

 1. Інтеграція спільноти в умовах воєнного конфлікту можлива за умов:
 • розробки спеціальних програм психосоціальної підтримки та реабілітації спільноти;
 • впровадження заходів із формування психологічної культури спільноти з дотриманням принципів конфіденційності;
 • усвідомлення керівниками установ та споживачами послуг необхідності психосоціальної реабілітації;
 • формування моделей психосоціальної підтримки та адаптації спільноти щодо подолання наслідків воєнного конфлікту;
 • розробки процедур першої психологічної допомоги під час кризового стану особи;
 • розвитку приватних психологічних служб із надання психосоціальної підтримки особам, які потребують адаптації та допомоги;
 • створення переліку доступних для широкого загалу установ, які надають психосоціальну підтримку та здійснюють психологічну реабілітацію.
 1. Міжсекторальна взаємодія в розв’язанні цих питань такими установами: Міністерство освіти і науки України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров’я України
 2. Посилення інформаційної складової отримання психосоціальної підтримки на національному та регіональному рівні:
 • систематизоване подання інформації;
 • поширення рекламної продукції на безоплатній основі;
 • розробка інформаційних роликів і трансляція їх у місцевих засобах масової інформації;
 • соціальна реклама на різних платформах
 1. Підготовка військових психологів: імплементація програм
 • удосконалення існуючих освітніх програм відповідно до змісту навчання та науково обґрунтованих рекомендацій;
 • запровадження обов’язкової психологічної підготовки всіх військових