Круглий стіл «Інтеграція спільноти в умовах воєнного конфлікту: пошук психологічних ресурсів»

18-19 жовтня 2018 року на базі Запорізького національного університету відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку».

Співорганізаторами конференції і круглого столу були:

  • Запорізький національний університет (кафедра психології)
  • Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної психології)
  • Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (лабораторія психології мас і спільнот)
    Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (кафедра психології та соціальної роботи)
  • Асоціація політичних психологів України

Учасниками конференції були студенти, магістри, аспіранти, докторанти, викладачі низки вищих навчальних закладів України, наукові співробітники НАПН України, практичні психологи освітніх та комерційних організацій, представники державних та громадських інституцій та ін.

Під час пленарного засідання президент АППУ Васютинський В.О. виступив з науковою доповіддю «Особливості свідомості мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу».

Також результати своїх емпіричних досліджень у доповідях представили:

Карамушка Л.М. «Професійне вигорання у підприємців: сутність, рівень вираженості та зв’язок з особистісними характеристиками»

та Ткалич М.Г. «Проблема особистісної відповідальності: можливості дослідження локусу контролю на великих вибірках». Доповіді викликали жваве обговорення в учасників конференції і сприяли більш глибокому осмисленню означених психологічних проблем та визначенню ролі психологів у їх вирішенні.

В рамках конференції відбувся Круглий стіл «ІНТЕГРАЦІЯ СПІЛЬНОТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ: ПОШУК ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ».

Модератори:

Васютинський Вадим – президент Асоціації політичних психологів України, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політично психології НАПН України

Паскевська Юлія – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного університету, експерт підкомітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Учасники круглого столу обговорили питань психосоціальної підтримки та реабілітації населення, підготовки військових психологів, інформаційної складової щодо надання психологічної допомоги.

Також в рамках конференції відбулася низка майстер-класів з різних напрямків психології, під час проведення яких експерти ділились з учасниками своїм практичним досвітом у сфері діагностичної, тренерської, консультативної та ін. роботи.

Зокрема члени АППУ провели свої майстер-класи:

  • «Стресова ситуація як “психологічне вікно” можливостей для розвитку» Коробка Л.М. – член АППУ, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії психології мас і спільнот ІСПП НАПН України;

  • «Родина в умовах війни: психологічні засоби допомоги» Губеладзе І.Г. – віце-президент АППУ, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот ІСПП НАПН України;

  • «Якість життя та права людини в галузі психічного здоров’я» Паскевська Ю.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ЗНУ, тренер з моніторингу прав людини та психологічного здоров’я ВООЗ.

За результатами роботи було підготовлено збірник тез наукових матеріалів та резолюцію.